Conocybe inocybeoides (Sametovka vláknicovitá)

Velmi vzácná sametovka rostoucí převážně na synantropních stanovištích (kompost, dřevní zbytky). Význačná plodnicemi s robustním třeněm s nápadně rozšířenou bází.

 

Conocybe inocybeoides

Conocybe inocybeoides Bechlín, skládka kůry a dřevního odpadu, 23.10.2015, (c) Lucie Zíbarová