Inocybe maculata (Vláknice skvrnitá)

Roztroušeně se vyskytující vláknice rostoucí od léta do podzimu pod listnáči vz. jehličnany na živinami bohatších půdách. Význačná hnědým kloboukem s výrazným špičatým hrbolem a kontrastujícími útržky bílého vela. Podobné druhy: vláknice perličková (Inocybe perlata), v. kuželovitá (Inocybe obsoleta) aj.

 

Inocybe maculata

Inocybe maculata PR Račí údolí, suťový les, okraj cesty, sub Fagus, Tilia, Acer, 6.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe maculata

Inocybe maculata PR Račí údolí, suťový les, okraj cesty, sub Fagus, Tilia, Acer, 6.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe maculata

Inocybe maculata NPP Klokočka, vlhká acidofilní doubrava, sub Betula, Alnus, Pinus, 27.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe maculata

Inocybe maculata Žďárský rybník, dubohabřina, sub Quercus, Betula, Populus tremula, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe maculata

Inocybe maculata Žďárský rybník, dubohabřina, sub Quercus, Betula, Populus tremula, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová