Psathyrella impexa (Křehutka nečesaná)

Roztroušeně se vyskytující křehutka rostoucí na podzim v opadu, z větviček a mrtvého dřeva listnáčů, převážně v živinami bohatých lesích. Podobná křehutka vlásenitá (Psathyrella fibrillosa) roste na podobných, ale zpravidla živinami chudších, kyselých stanovištích, liší se i mikroskopicky (menší spory a žluté stěny pleurocystid). Podobná je např. i křehutka ostrolupenná (Psathyrella canoceps) lišící se mikroskopicky absencí pleurocystid.

 

Psathyrella impexa

Psathyrella impexa NPR Kohoutov, květnatá bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 10.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella impexa

Psathyrella impexa Deštnice, dubohabřina, zbytky dřeva, sub Quercus, Corylus, 24.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella impexa

Psathyrella impexa Domoušice, suťový les, kmen Fagus, 26.10.2015, (c) Lucie Zíbarová