Coprinopsis friesii (Hnojník Friesův)

Syn.: Coprinus friesii

Drobný, ale spíše hojný druh rostoucí na tlející vegetaci, především travinách. Od početných příbuzných druhů se odlišuje mikroskopicky (rozměry a charakter výtrusů, tloušťka stěn vela).

 

Coprinopsis friesii

Coprinopsis friesii NPR Mohelenská hadcová step, skalní step, stébla travin, 17.10.2015, (c) Lucie Zíbarová