Coprinopsis spelaiophila (Hnojník trvanlivý, h. dutinový)

Syn.: Coprinus spelaiophilus

Vzácný hnojník rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, typicky v dutinách živých stromů, často ve starých parcích. Význačný ekologií, velem tvořícím odstálé šupinky na klobouku a mikroskopickými znaky. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známý rozšířením).

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis spelaiophila Zahrádky u České Lípy, zámecký park, dutina Aesculus, 8.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis spelaiophila Zahrádky u České Lípy, zámecký park, dutina Aesculus, 8.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis spelaiophila Zahrádky u České Lípy, zámecký park, dutina Aesculus, 8.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis spelaiophila PR Vápenka, dutina Acer pseudoplatanus, 23.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis spelaiophila PR Choltická obora, zámecký park, dutina Aesculus, 9.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis spelaiophila Obírka, dubohabřina s jedlí, dutina padlého kmene Fraxinus, 2.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis spelaiophila (spory, 5% KOH, 1000x) 2.5.2017, (c) Lucie Zíbarová