Coprinopsis mitrispora (Hnojník dutinový)

Syn.: Coprinus spelaiophilus, Coprinopsis spelaiophila

Vzácný hnojník rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, typicky v dutinách živých stromů, často ve starých parcích. Význačný ekologií, velem tvořícím odstálé šupinky na klobouku a mikroskopickými znaky. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známý rozšířením).

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis mitrispora NPR Libický luh, tvrdý luh, dutina Aesculus, 5.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis mitrispora Zahrádky u České Lípy, zámecký park, dutina Aesculus, 8.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis mitrispora Zahrádky u České Lípy, zámecký park, dutina Aesculus, 8.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis mitrispora Zahrádky u České Lípy, zámecký park, dutina Aesculus, 8.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis mitrispora PR Vápenka, dutina Acer pseudoplatanus, 23.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis mitrispora PR Choltická obora, zámecký park, dutina Aesculus, 9.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis mitrispora Obírka, dubohabřina s jedlí, dutina padlého kmene Fraxinus, 2.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis spelaiophila

Coprinopsis mitrispora (spory, 5% KOH, 1000x) 2.5.2017, (c) Lucie Zíbarová