Entoloma strigosissimum (Závojenka štětinatá)

Syn.: Entoloma babingtonii s. auct., Entoloma fumosella s. auct.

Drobná závojenka rostoucí od léta do podzimu v humózních listnatých lesích, s preferencí pro bazický substrát. Od podobných druhů (např. E. dysthales. E. dysthaloides) se pozná mikroskopicky rezavými setovitými chloupky na třeni a rozměry výtrusů (14-19 x 7 - 11 μm). V Červeném seznamu makromycetů je v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) uvedena závojenka Babingtonova (Entoloma babingtonii), ta je zároveň zvláště chráněným druhem podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. (silně ohrožený druh). Toto jméno bylo v literatuře různě interpretováno, ale pojetí odpovídající vyhlášce o zvláště chráněných druzích a Červenému seznamu by mělo být shodné se závojenkou štětinatou.

 

Entoloma strigosissimum

Entoloma strigosissimum PR Myslivna, svahové prameniště, sub Alnus, Tilia, Fraxinus, 12.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

Entoloma strigosissimum

Entoloma strigosissimum Konětopy, suťový les, sub Tilia, Fraxinus, 22.9.2014, (c) Lucie Zíbarová