Russula viscida (Holubinka lepkavá)

Méně hojná robustní holubinka rostoucí od léta do podzimu pod jehličnany, vz. listnáči převážně na těžkých, neutrálních až vápnitých půdách. Mírně palčivá. Barevně proměnlivý druh.. S roztokem KOH reaguje na bázi třeně tmavě červeně. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (takřka ohrožený druh).

 

Russula viscida

Russula viscida Ročov, vápnomilná bučina s vtroušeným smrkem, sub Fagus, Picea, 24.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula viscida

Russula viscida (reakce s KOH) Velký Vřešťov, smíšený kulturní les, sub Quercus, Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula viscida

Russula viscida Chlum u Dobrušky, mladá smrčina, sub Picea, 1.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula viscida

Russula viscida Bílá, mladá podmáčená smrčina, sub Picea, Fagus, 26.8.2021, (c) Lucie Zíbarová