Alnicola bohemica (Kržatka česká)

Syn.: Naucoria bohemica

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od pozdního léta do podzimu pod různými listnatým dřevinami (tj. není jako většina zástupců rodu vázána na olše či vrby). Od podobných druhů se pozná mikroskopicky.

 

Naucoria bohemica

Alnicola bohemica NPR Zhejral, podmáčený porost křovitých vrb, sub Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Naucoria bohemica

Alnicola bohemica NPP Peklo, potoční luh, sub Corylus, Fraxinus, 29.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Naucoria bohemica

Alnicola bohemica Kyjov, okraj cesty, pod živým plotem, sub Symphoricarpos, Betula, Acer, 21.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Naucoria bohemica

Alnicola bohemica Domaslavické údolí, květnatá bučina, sub Fagus, 15.9.2014, (c) Lucie Zíbarová