Psathyrella panaeoloides (Křehutka kropenatcovitá)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí převážně mimo les na travnatých, často xerofilních stanoviších, od léta do podzimu. Význačná mikroskopickými znaky (zploštělé výtrusy, někdy až s takřka trojúhelníkovitým profilem, cca 7-8 x 4.5-5 μm, zatupělé pleurocystidy).

 

Psathyrella panaeoloides

Psathyrella panaeoloides NPP Polabská černava, vápnité slatiniště, 2.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella panaeoloides

Psathyrella panaeoloides Provodín, pískovna, iniciální stádium spontánní sukcese, 2.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella panaeoloides

Psathyrella panaeoloides Heřmanův Městec, pískovna, iniciální stádium spontánní sukcese, 23.11.2017, (c) Lucie Zíbarová