Entoloma rhodocylix (Závojenka olšová)

Roztroušeně se vyskytující drobná závojenka rostoucí od léta do časného podzimu v porostu různých mechů, často na mechatých pařezech a kmenech listnáčů i jehličnanů, ale i v polštářích bělomechu apod. Vzhledem připomíná spíše některé druhy kalichovek (Omphalina s. l.).

 

Entoloma rhodocylix

Entoloma rhodocylix NP České Švýcarsko, Jelení louže, rašeliniště, úpatí mechaté pískovcové skály, 25.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma rhodocylix

Entoloma rhodocylix NPP Swamp, mokřadní olšina, okraj pěšiny, sub Alnus, 15.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma rhodocylix

Entoloma rhodocylix PP U Tří můstků, podmáčená smrčina, mechatý pařez PIcea, 29.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma rhodocylix

Entoloma rhodocylix PP Prameniště Chomutovky, horská smrčina, mechatý pařez Picea, 21.8.2014, (c) Lucie Zíbarová