Clitocybe vibecina (Strmělka žlábkovitá)

Hojná strmělka rostoucí od pozdního léta do podzimu ve smíšených a jehličnatých lesích, nejčasteji v borech a smrčinách na kyselých, živinami chudých půdách. Význačná moučným pachem, široce připojenými, nesbíhajícími lupeny, bílým výtrusným prachem a mikroskopicky poměrně velkými výtrusy. Strmělka aromatická (Clitocybe ditopus) má menší výtrusy a většinou nemá prosvítavě čárkovaný klobouk.

 

Clitocybe vibecina

Clitocybe vibecina Břínkov, acidofilní bor, sub Pinus, 17.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe vibecina

Clitocybe vibecina NP Krkonoše, Krakonošova snídaně, horská smrčina, 22.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe vibecina

Clitocybe vibecina NP České Švýcarsko, Kostelní stezka, sub Picea, 16.10.2023, (c) Lucie Zíbarová