Cortinarius (Phleg.) varius (Pavučinec různý)

Roztroušeně se vyskytující pavučinec z podrodu Phlegmacium rostoucí na podzim pod smrky na neutrálních až vápnitách půdách. Dužnina reaguje s roztokem KOH žlutě. Komplex více druhů (kromě C. varius s. str. ještě ve střední Evropě připadá v úvahu C. decolorans, C. luteocingulatus, C. reverendissimus a C. variosimilis), p. různý v úzkém pojetí by se měl vyznačovat sytě modrofiolovými lupeny, růstem pod smrkem a intenzivní reakcí s KOH v dužnině. Cortinarius decolorans rostě též pod smrkem, má bledé lupeny, které mají fialový nádech jen při ostří a patrně i o něco větší spory. Cortinarius luteocingulatus roste pod duby a má slabou reakci na KOH, C. reverendissimus pod jedlí a tvoří mohutné plodnice. Cortinarius variosimilis je druh ze západního pobřeží Severní Ameriky, introdukovaný i do Evropy.

 

Cortinarius varius

Cortinarius varius Velký Vřešťov, mladá smrčina, sub Quercus, Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius varius

Cortinarius varius PP Kozinecká stráň, teplomilná doubrava, sub Quercus, Picea, 22.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius varius

Cortinarius varius Velký Vřešťov, smíšený kuturní les, sub Quercus, Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius varius

Cortinarius varius Malšice, kulturní les, sub Picea, Abies, 24.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius varius

Cortinarius varius Konětopy, smrčina na opuce, sub Picea, Pinus nigra, 6.10.2014, (c) Lucie Zíbarová