Cortinarius (Tel.) turgidus (Pavučinec nadmutý)

Patrně roztroušeně se vyskytující pavučinec z podrodu Telamonia rostoucí pod listnáči na vápnitých půdách. Nanápadný druh význačný baňatým, často vřetenovitým třeněm a dosti světlým kloboukem. Uvedený v Červeném seznamu ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Cortinarius turgidus

Cortinarius turgidus PR Průchodnice, květnatá bučina, sub Fagus, 19.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius turgidus

Cortinarius turgidus NPR Čtvrtě, dubohabřina, sub Tilia, Quercus, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová