Gymnopus foetidus (Penízovka odporná)

Syn.: Micromphale foetidum, Marasmiellus foetidus

Roztroušeně se vyskytující houba rostoucí na dřevě listnáčů, hojněji v nižších polohách. Typická tuhým ojíněným třeněm a silným zápachem po hnijícím zelí. Podobný zápach má i o něco masitější penízovka smrdutá (Gymnopus brassicolens) s dvoubarevným třeněm, rostoucí v opadu či na silně rozloženém dřevě či naopak velmi subtilní špička provrtaná (Gymnopus perforans) rostoucí typicky v opadu jehličnanů.

 

Gymnopus foetidus

Gymnopus foetidus NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, kmen Quercus, 24.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus foetidus

Gymnopus foetidus PR Skalky u Třebutiček, dubohabřina, kmínek Corylus, 22.6.2016, (c) Lucie Zíbarová