Inocybe glabripes (Vláknice lysonohá)

Syn.: Inocybe microspora, Inocybe fuscidula

Roztroušeně se vyskytující vláknice rostoucí pod listnáči na neutrálních až vápnitých půdách. Význačná na třeněm ojíněným jen na apexu a drobnými výtrusy. Ještě drobnější výtrusy má vláknice drobnovýtrusá (Inocybe minimispora) rostoucí pod smrkem ve vyšších polohách.

 

Inocybe glabripes

Inocybe glabripes NPR Čtvrtě, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, Carpinus, 20.5.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe glabripes

Inocybe glabripes NPR Čtvrtě, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, Carpinus, 20.5.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe glabripes

Inocybe cf. glabripes Černý vrch u Klášterce nad Ohří, jedlobučina, sub Fagus, 17.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe glabripes

Inocybe glabripes Konětopy, suťový les, sub Tilia, 22.9.2014, (c) Lucie Zíbarová