Gymnopus aquosus (Penízovka vodnatá)

syn.: Collybia aquosa

Druh z příbuzenstva penízovky dubové (Gymnopus dryophilus), od které se odlišuje (mimojiné) bledšími barvami, bulbózní bází a narůžovělými rhizomorfami; mikroskopicky pak kyjovitými cheilocystidami bez výběžků či jen s jedním prstovitým výběžkem. Velmi hojný druh, rostoucí pospolitě po celý rok (nejčastěji květen - červen) v listnatých i jehličnatých lesích, s oblibou pod duby, na humózních nevápnitých půdách.

 

Gymnopus aquosus

Gymnopus aquosus NPR Břehyně-Pecopala, podmáčená smrčina, sub Picea, Pinus, 23.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus aquosus

Gymnopus aquosus NPR Libický luh, tvrdý luh, sub Quercus, Fraxinus, Ulmus, 13.5.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus aquosus

Gymnopus aquosus PP Rychnovský vrch, květnatá bučina, sub Fagus, Acer, 29.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus aquosus micro

Gymnopus aquosus (cheilocystidy, kongo red v amoniaku, 1000x), 23.7.2021, (c) Lucie Zíbarová