Inocybe sublilacina agg. (Vláknice fialová)

Syn.: Inocybe geophylla var. lilacina p.p. non. s. orig.

Druhový komplex dříve souhrnně označovaný jako vláknice zemní fialová (Inocybe geophylla var. lilacina). V Evropě patrně alespoň čtyři druhy, taxonomie nedořešená, Inocybe lilacina v úzkém pojetí je americký druh, nejhojnější druhem z komplexu v Evropě by měla být Inocybe sublilacina rostoucí pod jehličnany. Patrně jedovatá podobně jako vláknice zemní (Inocybe geophylla).

 

Inocybe geophylla var. lilacina

Inocybe lilacina agg. Mikulovický vrch, dubohabřina, sub Carpinus, Larix, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe geophylla var. lilacina

Inocybe lilacina agg. NPR Břehyně-Pecopala, dubohabřina, sub Populus tremula, Carpinus, , Fagus, Betula, Pinus, 8.11.2023, (c) Lucie Zíbarová