Inocybe latispora (Vláknice širokovýtrusá)

Pravděpodobně hojná vláknice z komplexu drobných druhů okolo vláknice potměchťové (Inocybe dulcamara), od které se pozná širšími výtrusy. Makroskopicky a stanovištěm jsou oba druhy nerozlišitelné.

 

Inocybe latispora

Inocybe latispora NPP U Nového mlýna, zarůstající lůmek, sub Salix caprea, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe latispora

Inocybe latispora Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, porost přirozené sukcese, sub Salix caprea, 1.10.2013, (c) Lucie Zíbarová