Russula insignis (Holubinka pruhovaná)

Roztroušeně se vyskytující holubinka rostoucí pod listnáči, zejména na živinami a bázemi bohatších půdách. Mírná. Výtrusný prach smetanový. Vemi podobná je holubinka hřebenitá (Russula pectinatoides) rostoucí na obdobných stanovištích, není však tolik vázána na bazický substrát. Od té se h. pruhovaná liší zejm. přítomností žluté báze třeně, v mládí i žlutého vela na okraji klobouku a zcela mírnou chutí.

 

Russula insignis

Russula insignis Radonický vrch, teplominá doubrava, sub Quercus, Fraxinus, 6.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula insignis

Russula insignis Konětopy, výsadba dubu červeného, okraj lesní cesty, sub Quercus rubra, Larix, 23.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula insignis

Russula insignis NPP U Nového mlýna, mladá výsadba listnáčů, sub Tilia, Carpinus, Quercus rubra, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula insignis

Russula insignis (detail třeně) NPP U Nového mlýna, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula insignis

Russula insignis (detail vela na okraji klobouku) Konětopy, výsadba dubu červeného, okraj lesní cesty, sub Quercus rubra, Larix, 23.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula insignis

Russula insignis (detail vela na okraji klobouku) Ratíškovice, sub Quercus, Tilia, 17.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula insignis

Russula insignis Radonický vrch, (spory, Melzerovo reagens, 1000x) 17.6.2016, (c) Lucie Zíbarová