Russula medullata (Holubinka dužnatá)

Roztroušeně se vyskytující holubinka rostoucí pod listnáči (zejm. osika, ale i bříza či dub) na úživných, jílovitých půdách. Barva klobouku dosti proměnlivá, třeň bílý, bez fialového nádechu. Výtrusný prach v rámci sekce Griseinae poměrně tmavý, světle až sytě okrový (až sv. žlutý). Mírná. Bez výrazného pachu. Viz Russula grisea, Russula anatina, Russula atroglauca aj.

 

Russula medullata

Russula medullata Lítovská výsypka, výsadba listnáčů, sub Populus tremula, Quercus, Tilia, 21.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula medullata

Russula medullata PR Údolí Teplé, smrčina, okraj silnice, sub Populus tremula, Picea, 21.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula medullata

Russula medullata Lipová u Brodců, humózní teplomilná doubrava, sub Quercus, 7.9.2013, (c) Lucie Zíbarová