Pholiotina brunnea (Sametovka hnědá)

Hojný druh sametovky z rodu Pholiotina, roste na podzim na zemi či silně zetlelém dřevě, často podél cest. Význačná bělavými až naokrovělými útržky vela na okraji klobouku, absencí prstenu a mikroznaky.

 

Pholiotina brunnea

Pholiotina brunnea NPR Libický luh, okraj lesní cesty, 11.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina brunnea

Pholiotina brunnea PR Myslivna, okroticová bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 9.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina brunnea

Pholiotina brunnea PR Vápenka, suťový les, silně rozložený kmínek listnáče, 15.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina brunnea

Pholiotina brunnea NPP Peklo, potoční luh, silně zetlelý kmen Picea, 29.9.2015, (c) Lucie Zíbarová