Tephrocybe rancida (Penízovka páchnoucí)

Syn.: Lyophyllum rancidum

Roztroušeně až vzácně se vyskytující druh rostoucí na podzim v listnatých a smíšených lescíh, vzácně mimo les. Nápadná dlouze kořenujícím třeněm a výraznou moučnou vůní. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Tephrocybe rancida

Tephrocybe rancida Velký Vřešťov, mladá smrčina, sub Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe rancida

Tephrocybe rancida NPR Libický luh, tvrdý luh, sub Quercus, Fraxinus, Acer, Ulmus, 31.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe rancida

Tephrocybe rancida Lipová u Brodců, teplomilná doubrava, v mechu, sub Quercus, 23.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe rancida

Tephrocybe rancida Hříškov, smíšený kulturní les, sub Pinus, Tilia, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová