Entoloma sericeoides (Závojenka hedvábitá)

Roztroušeně se vyskytující závojenka rostoucí od jara do podzimu ve světlých listnatých lesích i mimo les. Dává přednost na báze bohatším půdám. Význačná uprostřed prohloubeným kloboukem, vláknitým třeněm a moučnou vůní.

Entoloma sericeoides

Entoloma sericeoides PP Údolí Podbradeckého potoka, humózní dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Tilia, Larix, 20.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma sericeoides

Entoloma sericeoides PP Údolí Podbradeckého potoka, lužní les, sub Populus, Tilia, Fraxinus, 8.6.2016, (c) Lucie Zíbarová