Cotylidia undulata (Lupénka vlnitá)

Vzácná drobná houbička rostoucí v porostech nízkých mechů, často na vysýchavých stanovištích. Dává přednost biotopům s omezenou konkurencí, typicky na narušovaných stanovištích, spáleništích apod. Pravděpodobně přehlížená. Podobná lupénka mechová (Cotylidia muscigena) se liší bočně rozčísnutými plodnicemi a velikostí (delší než 6 μm) a tvarem spor. Lupénka suknovitá (Cotylidia pannosa) je mnohem masitější a oranžovými tóny na plodnici. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR - kriticky ohrožený druh.

 

Cotylidia undulata

Cotylidia undulata NPP Zlatý vrch, mechem zarostlé ohniště, 22.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cotylidia undulata

Cotylidia undulata NPP Zlatý vrch, mechem zarostlé ohniště, 22.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cotylidia undulata

Cotylidia undulata Stará Chodovská, odkaliště popílku, 30.9.2009, (c) Anna Lepšová

 

Cotylidia undulata

Cotylidia undulata Stará Chodovská, odkaliště popílku, 30.9.2009, (c) Anna Lepšová