Multiclavula mucida (Kyjanka slizká, tužnatka slizká)

Vzácná lichenizovaná kyjankovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů i jehličnanů v přirozených až pralesovitých porostech s nenarušeným mikroklimatem. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Multiclavula mucida

Multiclavula mucida Poněšice, zarůstající paseka, fragment kmene Picea, 20.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Multiclavula mucida

Multiclavula mucida PR Medvědice, jedlobučina, mohutný padlý kmen jehličnanu, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Multiclavula mucida

Multiclavula mucida NPR Boubínský prales, jedlobučina, fragment kmene Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Multiclavula mucida

Multiclavula mucida PR Libochovka, fragment kmene Fagus, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Multiclavula mucida

Multiclavula mucida PR Libochovka, suťový les, řezná plocha kmene Picea, 15.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Multiclavula mucida

Multiclavula mucida PR Medvědice, jedlobučina, mohutný padlý kmen jehličnanu, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová