Ramaria flavescens (Kuřátka žlutavá)

Vzácná kuřátka rostoucí od léta do podzimu pod listnáči (dub, buk) i jehličnany (smrk) na kyselých i zásaditých, živinami chudších půdách. Od mnoha dalších podobných žlutých či žlutooranžových druhů kuřátek se poznají jen mikroskopicky. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Ramaria flavescens

Ramaria flavescens PR Pod Trlinou, květnatá bučina, sub Fagus, 13.9.2019, (c) Lucie Zíbarová