Ramariopsis subarctica (Kuřinec subarktický)

Velmi vzácná drobná kuřátkovitá houba rostoucí na podzim v otevřených rašeliništích nad horní hranicí lesa. V ČR se jedná o glaciální relikt známý jen z Krkonoš a Jeseníků. Jedná se o zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh) a je zároveň uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a zůstává i mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích..

 

Ramariopsis subarctica

Ramariopsis subarctica NP Krkonoše, Labská louka, horské rašeliniště, 1.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramariopsis subarctica

Ramariopsis subarctica NP Krkonoše, Labská louka, horské rašeliniště, 1.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramariopsis subarctica

Ramariopsis subarctica NP Krkonoše, Labská louka, horské rašeliniště, 1.10.2019, (c) Lucie Zíbarová