Clavariadelphus truncatus (Kyj uťatý)

Vzácná houba rostoucí od léta do podzimu pod jehličnany (jedle, méně často smrk) na bázemi bohatších půdách. Plodnice mají sladkou chuť. S KOH reaguje červeně. Taxonomie nedořešená, v Evropě se vyskytují dva kryptické druhy označované jako kyj uťatý.  Viz o něco hojnější, byť stále vzácný kyj Hekulův (Clavariadelphus pistillaris) rostoucí pod listnáči a roztroušeně se vyskytující a drobnější kyj jazýčkovitý (Clavaridelphus ligula). Na lokalitách se může vyskytovat spolu s rovněž velmi vzácným stročkovcem kyjovitým (Gomphus clavatus). Druh prodělal v druhé polovině dvacátého století u nás strmý úbytek lokalit patrně vlivem imisí a ústupu jedle, v Červeném seznamu makromycetů ČR je hodnocen dokonce jako nezvěstný (?EX), nicméně v posledním desetiletí se opět začíná objevovat. Uvedený mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích

 

Clavariadelphus truncatus

Clavariadelphus truncatus Velký Vřešťov, mladá smrčina na opuce, sub Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clavariadelphus truncatus

Clavariadelphus truncatus Velký Vřešťov, mladá smrčina na opuce, sub Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clavariadelphus truncatus

Clavariadelphus truncatus Velký Vřešťov, mladá smrčina na opuce, sub Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clavariadelphus truncatus

Clavariadelphus truncatus Velký Vřešťov, mladá smrčina na opuce, sub Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clavariadelphus truncatus

Clavariadelphus truncatus Velký Vřešťov, mladá smrčina na opuce, sub Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clavariadelphus truncatus

Clavariadelphus truncatus Velký Vřešťov, mladá smrčina na opuce, sub Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová