Typhula subvariabilis (Paluška)

Drobná houbička rostoucí jednotlivě ze sklerocií uvnitř listů a stonků dvouděložných rostlin. Od podobných druhů se odlišuje mikroskopicky drobnými amyloidními sporami.

 

Typhula subvariabilis

Typhula subvariabilis PR Ronov, dubohabřina, řapík Fraxinus, 6.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula subvariabilis

Typhula subvariabilis Bílichov, kulturní smrčina, osika při lesní cestě, listy Populus tremula, 13.10.2015, (c) Lucie Zíbarová