Calocera furcata (Krásnorůžek vidlený)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na dřevě jehličnanů, především smrku ve vyšších polohách. Dává přednost dřevu v počátečním stadiu rozkladu na rozdíl od běžného krásnorůžku lepkavého (Calocera viscosa). Obtížně rozlišitelný od krásnorůžku rohovitého (Calocera cornea), který se sporadicky též vyskytuje na dřevě jehličnanů, spolehlivě pouze mikroskopicky (k. rohovitý má spory (0-)1 septy, k. vidlený s (0-)1-3 septy).

 

Calocera furcata

Calocera furcata PR Kostelecké bory, reliktní bor, padlý kmen Pinus, 15.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocera furcata

Calocera furcata EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, kulturní smrčina, padlý kmen Picea, 17.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocera furcata

Calocera furcata NP České Švýcarsko, Horní soutěska, inverzní smrčina, padlý kmen Piceae, 16.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocera furcata

Calocera furcata Černý vrch u Želnavy, horský suťový les, kmen Picea, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová