Xylobolus subpileatus (Pevník polokloboukatý)

Syn.: Stereum subpileatum

Ve střední Evropě vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, zejména dubu ceru. V ČR jen na jižní Moravě v okolí Valtic. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Od hojnějšího pevníku rozpraskaného (Xylobolus frustulatus) se odlišuje zpravidla polokloboukatými, nerozpraskávajícími plodnicemi se žlutým okrajem. Spory elipsoidní a amylodidní, v hymeniu přítomné jak inkrustované pseudocystidy a tak hojné akantocystidy. Od pevníků z rodu Stereum (např. Stereum rugosum, Stereum gausapatum) se pak pak tlustšími plodnicemi, voštinovou hnilobou a drobnějšími sporami.

 

Xylobolus subpileatus

Xylobolus subpileatus Jelenec [SK], dubohabřina, padlý kmen Quercus cerris, 23.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylobolus subpileatus

Xylobolus subpileatus Jelenec [SK], dubohabřina, padlý kmen Quercus cerris, 23.9.2023, (c) Lucie Zíbarová