Kneiffiella microspora (Kornatec)

Syn.: Hyphodontia microspora

Patrně velmi vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličanů. Význačná jemně zrčíkatým až zoubkatým hymenoforem, trubicovitými cystidami a drobnými eliptickými sporami (2.5-4 x 3-4 µm). Ostatní zástupci rodu Kneiffiella mají spory jiného tvaru nebo podstatně větší.

 

Kneiffiella microspora

Kneiffiella microspora NPR Drbákov-Albertovy skály, acidofilní teplomilná doubrava, větev Sorbus aria agg., 17.5.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Kneiffiella microspora

Kneiffiella microspora NPR Drbákov-Albertovy skály, acidofilní teplomilná doubrava, opadlá větev Quercus, 10.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Kneiffiella microspora

Kneiffiella microspora NPR Drbákov-Albertovy skály, acidofilní teplomilná doubrava, opadlá větev Quercus, 10.8.2023, (c) Lucie Zíbarová