Lobulicium occultum (Kornatec skrytý)

Vzácná (a zajisté i přehlížená) kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (smrk, jedle) silně rozloženém hnědou hnilobou - patrně jako sukcesor po troudnatci pásovaném (Fomitopsis pinicola), typicky v pralesovitých porostech. Plodnice se vyskytují často v prasklinách (odtud zde navržené české jméno). Snadno poznatelný druh pro drobné okrouhle ohraničené plodnice, ekologii a zejména drobné, ale unikátní spory se sedmi tupými výběžky. Tvar spor a skrytý růst by mohl naznačovat šíření spor na tělech členovců.

 

Lobulicium occultum

Lobulicium occultum PR Hrubovodské sutě, suťový les, silně rozložený kmen jehličnanu, 14.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lobulicium occultum

Lobulicium occultum NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 20.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lobulicium occultum

Lobulicium occultum NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 23.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lobulicium occultum

Lobulicium occultum PR Na Skalách, acidofilní bučiny, padlý silně rolzožený kmen Picea, 3.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Lobulicium occultum

Lobulicium occultum NPR Velká Niva, podmáčená smrčina, silně rozložený kmen Picea, 25.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Lobulicium occultum micro

Lobulicium occultum (spory a bazidie, Melzerovo reagens, 1000x), 14.11.2021, (c) Lucie Zíbarová