Piloderma byssinum (Kornatečka vláknitá)

Roztroušeně se vyskytující druh kornatcovité houby rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, případně na různém detritu, v jehličnatých a smíšených lesích. Viz kornatečka šafránová (Piloderma fallax) se žlutými rhizomorfami.

 

Piloderma byssinum

Piloderma byssinum NPR Břehyně-Pecopala, relikní bor, opadlá větev Pinus, 1.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Piloderma byssinum

Piloderma byssinum Vodná, jedlina, fragment Abies, 22.10.2021, (c) Lucie Zíbarová