Tubulicrinis calothrix (Cystidovec střapatý)

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (borovice, smrk), vzácně i listnáčů. Mikroskopicky význačný cystidami zakončenými "střapatými agregáty" krystalků a asymetricky ztlustlou stěnou. Spory alantoidní. Z hymenia této houby byl popsán parazitický heterobazidiomycet Colacogloea allantospora.

 

Tubulicrinis calothrix

Tubulicrinis calothrix PP Deštěnské pastviny, dubohabřina, větev Pinus, 10.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubulicrinis calothrix micro

Tubulicrinis calothrix (cystidy, 5% KOH, 1000x), 30.8.2017, (c) Lucie Zíbarová