Trechinothus smardae (Vatovníček Šmardův)

Syn.: Tomentella smardae

Velmi vzácný druh kornatcovité houby rostoucí na spodní straně mrtvého dřeva, kůry apod. Plodnice snadno oddělitelné od substrátu, mikroskopicky význačný ornamentovanými neamylodními sporami a přítomností drobných sklerocií v subikulu.

 

Trechinothus smardae

Trechinothus smardae NPR Šúr [SK], tvrdý luh, opadlá kůra Quercus, 6.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechinothus smardae

Trechinothus smardae PR Ostrovné lúčky [SK], měkký luh, větev listnáče, 4.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechinothus smardae

Trechinothus smardae PR Gajc [SK], tvrdý luh, opadlá větev Fraxinus, 14.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechinothus smardae

Trechinothus smardae (spory a sklerocia, Melzerovo reagens, 1000x), 9.11.2018, (c) Lucie Zíbarová