Xylodon detriticus (Kornatec)

Syn.: Hypochnicium detriticum, Hyphodontia detritica, Lagarobasidium detriticum

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí převážně na zbytcích vegetace. Od ostatních kornatcovitých hub se pozná pouze podle mikroskopických znaků: hyfový systém monomitický; přezky přítomny; cystidy subhymeniálního původu, projektující, válcovité až kyjovité, na apexu zpravidla rozšířené, tenkostěnné, někdy s hvězdicovitými agregáty krystalů; bazidie tetrasporické; spory eliptické, silnostěnné, hladké, neamyoidní. Teprve nedávno odlišený je kornatec Xylodon pruinosus.

 

Xylodon detriticus

Xylodon detriticus Sokolov, výspka Antonín, stéblo Phragmites, 26.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon detriticus

Xylodon detriticus Uhelná, spontánní sukcese v pískovně, stéblo Calamgrostis epigeios, 30.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon detriticus

Xylodon detriticus Ostrava, halda Hedvika, stonek Reynoutria, 25.11.2019, (c) Lucie Zíbarová