Globulicium hiemale (Kornatec zimní)

Kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména smrku ve vyšších polohách. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh), avšak v horských smrčinách se jedná o poměrně běžných druh.

 

Globulicium hiemale

Globulicium hiemale PR Polom, květnatá bučina, kmínek Picea, 14.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Globulicium hiemale

Globulicium hiemale EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, trčící větev Picea, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Globulicium hiemale

Globulicium hiemale PR Polom, květnatá bučina, kmínek Picea, 28.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Globulicium hiemale

Globulicium hiemale NPR Velká niva, rašelinná smrčina, trčící větev Picea, 21.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Globulicium hiemale

Globulicium hiemale NP Šumava, suťový les, trčící větev Picea, 5.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Globulicium hiemale

Globulicium hiemale NP Krkonoše, Messnerův důl, kulturní smrčina, kmínek Picea, 7.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Globulicium hiemale

Globulicium hiemale NP Krkonoše, Krkonošova snídaně, horská smrčina, kmen Picea, 24.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Globulicium hiemale

Globulicium hiemale NP Krkonoše, Modrý důl, větev Picea, 23.9.2017, (c) Lucie Zíbarová