Tylospora fibrillosa (Kornatečka bradavkovýtrusá)

Hojná mykorhizní kornatcovitá houba rostoucí na silně rozloženém dřevě, zbytcích vegetace apod., zpravidla ve smrčinách, zejména ve vyšších polohách a na kyselých půdách. Význačná mikroskopickými znaky - hyfy s přezkami, cystidy nepřítomny, bazidie čtyřvýtrusé, výtrusy trojhranné až trojlaločné v čelním pohledu, eliptické v bočním, pokryté drobnými bradavkami. Viz kornatečka hvězdovýtrusá (Tylospora asterophora) s trojlaločnými a hladkými výtrusy.

 

Tylospora fibrillosa

Tylospora fibrillosa Krkonoše, Svorová hora, horská smrčina, větev Picea, 7.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tylospora fibrillosa

Tylospora fibrillosa NP Krkonoše, Svorová hora, horská smrčina, větev Picea, 7.9.2016, (c) Lucie Zíbarová