Stereum gausapatum (Pevník dubový)

Hojný pevník rostoucí na odumřelém dřevě dubu, typicky v počátečním stádiu rozkladu, často na kůře, hojnější v teplých oblastech. Druh význačný červenáním vlhkých plodnic při poranění a ekologií. Dalšími červenajícími pevníky jsou: pevník korkovitý (Stereum rugosum) se silnějšími, často vícevrstevnatými plodnicemi, který se na dubech vyskytuje jen vzácně a pevník krvavějící (Stereum sanguinolentum) rostoucí na jehličnanech. Na dubech je hojný i pevník chlupatý (Stereum hirsutum), bez barevných změn tvořící svrchu pýřité klobouky.

 

Stereum gausapatum

Stereum gausapatum Libochovany, acidofilní teplomilná doubrava, kmínek Quercus, 29.12.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Stereum gausapatum

Stereum gausapatum PR Libochovka, dubohabřina, kmínek Quercus, 15.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Stereum gausapatum

Stereum gausapatum Lipová u Brodců, dubohabřina, báze odumírajícího Quercus, 20.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Stereum gausapatum

Stereum gausapatum PP V Hlubokém, dubohabřina, vysoký pařez Quercus, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová