Boidinia furfuracea (Kornatec otrubičnatý)

Syn.: Gloeocystidiellum furfuraceum

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí především na mrtvém dřevě jehličnanů, nejčasteji jedle. Význačný mikroskopickými znaky: hyfový systém monomitický, hyfy s přezkami, přítomny gloeocystidy s původem v subhymeniu, bazidie suburniformní, se 4 sterigmaty, spory kulovité, ježaté, tenkostěnné, amyloidní, o průměru 4.5-5.5 μm. Druh hojnější v zachovalých porostech, uvedený v Červeném seznamu makromycetl ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Boidinia furfuracea

Boidinia furfuracea NPR Ve Studeném, jedlobučina, kůra kmene Abies, 4.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Boidinia furfuracea

Boidinia furfuracea NPR Žofínský prales, jedlobučina, kmen Abies, 30.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Boidinia furfuracea

Boidinia furfuracea PR Kostelcké bory, reliktní bor, opadlá borka Pinus, 3.9.2021, (c) Lucie Zíbarová