Hyphoderma mutatum (Kornatka proměnlivá)

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě listnáčů. Druh význačný mikroskopicky: přítomností dvou typů cystid 1) kratších inkrustovaných silnostěnných a 2) válcovitých tenkostěnných, mírně zaškrcovaných; dále úzkými, válcovitými, tenkostěnnými, hladkými a neamyloidními sporami (cca 12-14(-16) x 3-3.5(-4) μm), přítomností přezek na hyfách. U některých sběrů však může být první typ cystid značně vzácný a obtížně se hledá.

 

Hyphoderma mutatum

Hyphoderma mutatum Lítovská výsypka, výsadba listnáčů, větev Tilia, 21.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma mutatum

Hyphoderma mutatum PR Studený vrch, acidofilní bučina, borka kmene Fagus, 19.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma mutatum

Hyphoderma mutatum NPR Libický luh, tvrdý luh, kmen Ulmus, 22.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma mutatum

Hyphoderma mutatum NPR Libický luh, měkký luh, opadlá větev Populus, 30.10.2022, (c) Lucie Zíbarová