Megalocystidium leucoxanthum s. l. (Koroveček běložlutý)

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, podle literatury zejména olší a vrb. Od podobného korovečku plavého (Megalocystidium luridum) se pozná mikroskopicky válcovitými až takřka rohlíčovitými, delšími výtrusy. Rozměry výtrusů (které jsou amyloidní a hladké) bývají však u různých sběrů tohoto druhu značně proměnlivé, udává se široké rozmezí 12-20 x 4,5-7 μm (Eriksson et Ryvarden 1975). Podle posledních studií se jedná o druhový komplex, M. leucoxanthum v úzkém pojetí je vázaný na olši zelenou.

 

Megalocystidium olens

Megalocystidium olens NPR Karlštejn, dubogabřina, opadlá větev Fagus, 2.4.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Megalocystidium leucoxanthum

Megalocystidium salicis? Lítovská výsypka, výsadba listnáčů, větev Tilia?, 21.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Megalocystidium leucoxanthum

Megalocystidium salicis NPP Jestřebské slatiny, vlhká březina, větev Populus tremula, 20.6.2018, (c) Lucie Zíbarová