Merulicium fusisporum (Kornatec vřetenovýtrusý)

Vzácná kornatcovitá houba tvořící membranózní povlaky na mrtvém dřevě jehličnanů, typicky v hromadách smrkových větví. Druh snadno rozpoznatelný ekologií, vřetenovitými sporami a dextrinoidními skeletovými hyfami v subikulu. Na první pohled může být podobný např kornateček proměnlivý (Scytinostromella heterogenea). Uvedený v Čerevném seznamu makromycetů ČR v kategorii ?EX (nezvěstný druh).

 

Merulicium fusisporum

Merulicium fusisporum NPR Břehyně-Pecopala, kulturní bor, hromada větví Picea, 23.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Merulicium fusisporum

Merulicium fusisporum Horní Bradlo, kulturní smrčina, hromada větví Picea, 3.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Merulicium fusisporum

Merulicium fusisporum Horní Bradlo, kulturní smrčina, hromada větví Picea, 3.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Merulicium fusisporum

Merulicium fusisporum Horní Bradlo, kulturní smrčina, hromada větví Picea, 3.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Merulicium fusisporum

Merulicium fusisporum Mirochov, Hajnice, fragment acidofilní bučiny, hromada větví Picea, 1.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Merulicium fusisporum

Merulicium fusisporum Klatovec, kulturní smrčina, hromada větví Picea, 15.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Merulicium fusisporum

Merulicium fusisporum (spory, cystidy, dextrionidní skeletové hyfy; Melzerovo reagens; 1000x),  3.4.2019, (c) Lucie Zíbarová