Odonticium septocystidiatum (Kornatec praskající)

Syn.: Candelabrochaete septocystidia, Phanerochaete septocystidia, Scopuloides septocystidia

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém, silněji rozloženém dřevě listnáčů, převážně v pralesovitých bučinách. Charakteristický septovanými cystidami, hyfymi bez přezek a alantoidními sporami (cca 4-5 × 1.5-2 μm). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Odonticium septocystidiatum

Odonticium septocystidiatum NPR Ve Studeném, květnatá bučina, kmen Fagus, 4.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Odonticium septocystidiatum

Odonticium septocystidiatum NPR Břehyně-Pecopala, dubohabřina, padlý kmen Malus, 16.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Odonticium septocystidiatum

Odonticium septocystidiatum NPR Libický luh, tvrdý luh, břeh slepého ramene, padlý kmen Alnus, 5.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Odonticium septocystidiatum

Odonticium septocystidiatum Rusovce [SK], lužní les, větev Platanus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Odonticium septocystidiatum

Odonticium septocystidiatum PR Mokřady dolní Liběchovky, mokřadní olšina, kmínek Alnus, 8.5.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Odonticium septocystidiatum

Odonticium septocystidiatum CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, opadlá větev Populus?, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Odonticium septocystidiatum

Odonticium septocystidiatum PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, opadlá větev Populus, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová