Xenasma pruinosum (Voskovice ojíněná)

Syn.: Phaneochaete chordalis

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů, především v teplejších oblastech. Význačná mikroskopickými znaky (elipsoidní, velmi jemně ornamentované, neamylodiní, nedextrionoidní spory, pleurální bazidie se 4 až 6 sterigmaty, přítomnost přezek a cystid). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Xenasma pruinosum

Xenasma pruinosum PR Roztocký háj, dubohabřina, fragment kmene Carpinus, 25.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xenasma pruinosum

Xenasma pruinosum Libochovany, dubohabřina, větev Sorbus aria agg., 27.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xenasma pruinosum

Xenasma pruinosum NPR Karlštejn, dubohabřina, padlý kmen Betula, 10.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Xenasma pruinosum

Xenasma pruinosum CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Fraxinus, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Xenasma pruinosum

Xenasma pruinosum PR Gajc [SK], tvrdý luh, padlý kmen listnáče, 14.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Xenasma pruinosum

Xenasma pruinosum PR Království, dubohabřina, ležící větev Tilia, 24.7.2020, (c) Lucie Zíbarová