Leucogyrophana mollusca (Dřevomorka meruňková)

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, méně listnáčů. Od podobných druhů, např. dřevomorka sesterská (Leucogyrophana sororia) či d. Romellova (Leucogyrophana romellii) se liší především mikroskopicky. Taxonomicky nedořešená skupina. Viz též dřevomorka lesní (Serpula himantioides) a dřevomorka zlatá (Pseudomerulius aureus)

 

Leucogyrophana mollusca

Leucogyrophana mollusca PR Losí Blato u Mirochova, blatkové rašeliniště, větev Pinus, 8.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucogyrophana mollusca

Leucogyrophana mollusca PP Židova strouha, suťový les, kmen Pinus, 21.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucogyrophana mollusca

Leucogyrophana mollusca Bílichov, kulturní smrčina, pařez smrku, 23.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucogyrophana mollusca

Leucogyrophana mollusca PP Veselská blata, smíšený les, větev Pinus, 20.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucogyrophana mollusca

Leucogyrophana mollusca Bílichov, kulturní smrčina, pařez smrku, 23.10.2015, (c) Lucie Zíbarová