Tylospora asterophora (Kornatečka hvězdovýtrusá)

Nenápadná kornatcovitá houba rostoucí na silně rozloženém dřevě jehličnanů, méně listnáčů, někdy i na zemi, opadu a meších. Mykorhizní. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky, zejména pro typické trojlaločné výtrusy. Kornatečka bradavkovýtrusá (Tylospora fibrillosa) roste na obdobných stanovištích a odlišuje se sporami pokrytými bradvakami. Ačkolli je druh běžný v půdě a v mykorhizách ve smrčinách vyšších poloh, plodnice se nacházejí poměrně vzácně.

 

Tylospora asterophora

Tylospora asterophora NP Krkonoše, Svorová hora, horská smrčina, fragment dřeva Picea, 3.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tylospora asterophora

Tylospora asterophora Stožec, Oslí cesta, kulturní smrčina, kmen Picea, 6.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tylospora asterophora

Tylospora asterophora PR Polom, silně rozložený kmen Fagus, 4.11.2015, (c) Lucie Zíbarová