Hymenochaete fuliginosa (Kožovka chladnomilná)

Vzácný druh zcela rozlité kornatcovité houby rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (smrk a jedle) ve vyšších polohách, častěji v přirozených porostech. Někdy se odlišuje kožovka teplomilná (Hymenochaete subfuliginosa) rostoucí na listnáčích na teplých a suchých stanovištích. Uvedená v Červeném seznamu v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Hymenochaete fuliginosa

Hymenochaete fuliginosa Trojmezná, horská smrčina, kmen Picea, 7.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hymenochaete fuliginosa

Hymenochaete fuliginosa PP U Kunštátské kaple, rozpadlá horská smrčina, kmínek Picea, 15.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hymenochaete fuliginosa

Hymenochaete fuliginosa NPR Praděd, horská smrčina, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hymenochaete fuliginosa

Hymenochaete fuliginosa NP Šumava, Novohůrecké slatě (I. zóna), vlhká smrčina, větev Picea, 15.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hymenochaete fuliginosa

Hymenochaete fuliginosa Labský důl - Pančavská jáma, lavinový svah, blíže neurčená větev, 16.6.2016, (c) Lucie Zíbarová